Cezar spółka z o.o.

 

unia efs zporr

 

O projektach

 

Monitoring projektów

 

Aktualności

 

Bezpłatny kurs:

„Jak podjąć dodatkową działalność zarobkową”

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest posiadanie statusu rolnika lub domownika z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne.
Poza tym warunkiem przyjęcia jest ukończony 18 rok życia; wykształcenie co najmniej gimnazjalne, zameldowanie stałe lub czasowe na terenie woj. małopolskiego.

Bezpłatne kursy:

•  Konserwatora mechanicznego sprzętu powszechnego użytku,

•  Operatora frezarki sterowanej numerycznie,

•  Operatora tokarki sterowanej numerycznie,

•  Stylisty fryzur,

•  Sprzedawcy z umiejętnością obsługi kasy fiskalnej,

•  Przedstawiciela handlowego,

•  Grafika i speca od reklamy,

•  Pracownika biurowego,

•  Opiekunki do dzieci.

Warunkiem uczestnictwa w wybranym kursie jest posiadanie statusu rolnika lub domownika lub osoby zatrudnionej w rolnictwie na umowę o pracę u osób fizycznych lub prawnych prowadzących działalność rolniczą pochodzących ze wsi lub miast do 20 tys. mieszkańców , z wyłączeniem emerytów, studentów studiów dziennych i osób zarejestrowanych jako bezrobotne oraz osób pracujących na umowę o pracę.

Poza tym warunkiem przyjęcia jest ukończony 18 rok życia; wykształcenie co najmniej gimnazjalne, zameldowanie stałe lub czasowe na terenie woj. małopolskiego.

Bezpłatne kursy:

Operator tokarki sterowanej numerycznie
Operator frezarki sterowanej numerycznie

Uczestnikiem kursu może być osoba bezrobotna nie dłużej niż trzy miesiące, lub osoba w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika, lub osoba zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, lub osoba zatrudniona u pracodawcy z branż podlegających restrukturyzacji: z sektorów chemicznego, cukrowniczego, ochrony zdrowia, energetycznego, transportu i łączności, metalurgicznego, paliwowego, maszynowego, odzieżowego, finansowego.

Poza tym warunkiem przyjęcia jest ukończony 18 rok życia, elementarna umiejętność obsługi komputera, zameldowanie stałe lub czasowe na terenie województwa małopolskiego.

Copyright [c] Cezar 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone
Design by e-cezar