Cezar spółka z o.o.

Witamy na naszej stronie internetowej

Centrum Edukacji Zawodowej

Centrum Edukacji Zawodowej, w skrócie CEZ, powoływane w styczniu 2006 r. przez CEZAR Sp. z o.o. Placówka ta ma na celu kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe osób dorosłych. Celem nadrzędnym jest szerzenie idei kształcenia przez całe życie. Konkretnie placówka obejmuje następujące obszary szkoleń:

•  Podstawowy, ogólnorozwojowy

•  Rozwój osobowościowy, rozwój potencjału zawodowego

•  nauki humanistyczne i społeczne, tj. socjologia, psychologia, ekonomia, geografia

•  języki obce: angielski, niemiecki, włoski, rosyjski

•  Sprzedaż, marketing

•  rachunkowość, księgowość, ubezpieczenia

•  prace sekretarskie i biurowe

•  prawo: zamówienia publiczne, prawo pracy, prawo oświatowe

•  nauki przyrodnicze i ścisłe

•  Informatyka i wykorzystanie komputerów

•  Technika: mechanika, elektryka, itp.

•  Architektura i budownictwo

•  opieka zdrowotna

•  opieka społeczna

•  ochrona własności i osób

•  ochrona środowiska

•  usługi hotelarskie, turystyka i rekreacja

•  usługi gastronomiczne

•  usługi fryzjerskie, kosmetyczne

•  Usługi krawieckie, obuwnicze

•  Usługi stolarskie, szklarskie

To swoiste oczko „21” obszarów działań w kolejnych miesiącach istnienia CEZ będzie przekładać się na konkretne kursy adresowane do różnych odbiorców. Listę przygotowanych już kursów kliknij tutaj .

 

Doskonałą bazą dla edukacji zawodowej CEZ jest zaplecze Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie (szkoła o 100 letniej tradycji w kształceniu zawodowym), al. Skrzyneckiego 12, gdzie Centrum ma swoją siedzibę. W ramach tego Zespołu Szkół działają warsztaty szkolne. Tam uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej zdobywają zawód i kwalifikacje pod kierunkiem doświadczonej kadry nauczycielskiej. Dzięki takiej współpracy możliwe jest ciągłe poszerzanie oferty szkoleń. Doświadczenie organizatorskie CEZ bierze się z doświadczenia osób zarządzających tą placówką, a na bazie Szkoły (wyposażenie w sprzęt i doświadczenie nauczycieli) można realizować specjalistyczne kursy.

W obecnym czasie realizujemy projekt dla 540 uczestników pod nazwą „Aktywizacja rolników i ich domowników w celu pozyskiwania dochodów ze źródeł okołorolniczych” na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w ramach priorytetu 2, działania 2.1 ZPORR z funduszy unijnych. Wygraliśmy również konkurs w ramach działania 2.4 ZPORR: „Operator tokarki/frezarki sterowanej numerycznie – zdobycie nowego zawodu lub poszerzenie dotychczasowych kwalifikacji”, finansowany z funduszy UE. W projekcie mamy przeszkolić 50 osób. Ogromne pole do działania daje nam realizowany na szeroką skalę projekt pn. "Strzał w 10! - możliwość zdobycia nowego zawodu i rozpoczęcia własnej pozarolniczej działalności gospodarczej". Bezpłatne kursy dla rolników i domowników odbywają się w Bochni, Ciężkowicach, Domosławicach, Czchowie, Podegrodziu, Suchej Beskidzkiej i Olkuszu.

Na bazie kadry nauczycielskiej ZSM nr 2 w Krakowie oraz innych krakowskich szkół zawodowych oraz pracowników naukowych z Akademii Pedagogicznej, Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego budowane jest powodzenie planowanych szkoleń zawodowych.

 

1

Podstawowy, ogólnorozwojowy

 

Kurs nauki szybkiego czytania

 

 

Kurs nauki szybkiego pisania na komputerze

 

2

Rozwój osobowościowy, rozwój potencjału zawodowego

 

Aktywizacja rolników i ich domowników w celu pozyskiwania dochodów ze źródeł okołorolniczych

 

 

Kurs z zakresu pobudzania przedsiębiorczości

 

3

Nauki humanistyczne i społeczne, tj. socjologia, psychologia, ekonomia, geografia

 

 

 

 

 

4

Języki obce

 

 

Kurs języka angielskiego

 

 

Kurs języka niemieckiego

 

 

Kurs języka rosyjskiego

 

 

Kurs języka francuskiego

 

5

Sprzedaż, marketing

 

 

Przedstawiciel handlowy

 

 

Grafik i spec od reklamy

 

6

Rachunkowość, księgowość, ubezpieczenia

 

 

ABC prowadzenia komputerowej książki przychodów i rozchodów

 

7

Prace sekretarskie i biurowe

 

 

Kurs pracownika biurowego- sekretarski

 

8

Prawo: zamówienia publiczne, prawo pracy, prawo oświatowe

 

 

Szkolenie z zakresu znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych dla kadry zarządzającej, pracowników administracji samorządowej, dyrektorów szkół i placówek

 

9

Nauki przyrodnicze i ścisłe

 

 

Kursy dla maturzystów

 

10

Informatyka i wykorzystanie komputerów

 

 

Operator tokarki sterowanej numerycznie

 

 

Operator frezarki sterowanej numerycznie

 

 

Projektowanie w języku MTS

 

11

Technika: mechanika, elektryka, itp.

 

 

kurs mechanika samochodowego

 

12

Architektura i budownictwo

 

 

Kurs malarski

kurs dekarski

kurs posadzkarza

kurs tapeciarza

kurs robót wykończeniowych

 

13

Opieka zdrowotna

 

 

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

 

14

Opieka społeczna

 

 

Kurs opiekunki do dzieci

kurs opiekuna w domu pomocy społecznej

 

15

Ochrona własności i osób

 

 

 

 

16

Ochrona środowiska

 

 

 

 

17

Usługi hotelarskie, turystyka i rekreacja

 

 

Sprzedawca z obługą kasy fiskalnej

 

18

Usługi gastronomiczne

 

 

kurs kelnera

kurs kucharza małej gastronomii

 

19

Usługi fryzjerskie, kosmetyczne

 

 

Stylista fryzur

Body-piercing

kurs wizażu

kurs stylizacji paznokci

kurs tatuażu

 

20

Usługi krawieckie, obuwnicze

 

 

Kurs krawiecki

 

21

Usługi stolarskie, szklarskie

 

 

 

 


Copyright [c] Cezar 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone
Design by e-cezar