Cezar spółka z o.o.

Witamy na naszej stronie internetowej


PROJEKT "MATURA DLA KAŻDEGO - UPOWSZECHNIENIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W MAŁOPOLSCE"


Celem projektu jest podwyższenie wykształcenia i kwalifikacji w formach szkolnych osób dorosłych przez bezpłatny udział w kształceniu w Liceum Uzupełniającym dla Dorosłych.
   
Projekt adresowany jest do osób w wieku 25-64 lat oraz osób nieuczących się w wieku 18-24, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego na poziomie średnim, zamieszkałych na terenie Małopolski.

Wsparcie jest kierowane w pierwszej kolejności do osób zamieszkujących tereny wiejskie oraz  osób bezrobotnych. Warunkiem wstępnym jest posiadanie wykształcenia zasadniczego. Osoby zainteresowane projektem zobowiązane są do złożenia:
    - formularza zgłoszeniowego
    - ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
    - oryginał świadectwa ukończenia szkoły zasadniczej zawodowej
    - oświadczenie o niekontynuowaniu nauki w przypadku osób w wieku 18-24 lata

Informacje i zgłoszenia:

30-363 Kraków
al. Skrzyneckiego 12
tel./fax (012)267-71-50
tel.kom. 603-511-188
e-mail: biuro@e-cezar.pl

Copyright [c] Cezar 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone
Design by e-cezar